bbq

Op maandag 13 september heeft ondernemersvereniging Sterck een bbq georganiseerd in de grote binnenplaats van het Markiezenhof. De genodigden waren alle ondernemers, het college, de gemeenteraad en een aantal ambtenaren met verantwoording voor de binnenstad.

Het doel van deze bijeenkomst was verbinden. Verbinden tussen de ondernemers onderling, maar ook de plannenmakers, college, ambtenaren, de raad en de ondernemers, om in gezamenlijkheid de verantwoording te nemen voor de noodzakelijke ontwikkeling van onze binnenstad.

Geslaagd

Door de ambiance van het Markiezenhof zelf, het mooie weer, maar zeker ook de bijzonder grote opkomst, van ongeveer 150 mensen, de uitstekende verzorgde bbq, de prima medewerking van de Hotelschool, die 12 leerlingen ter beschikking stelde, de heerlijke muzikale omlijsting, was deze avond meer dan geslaagd.
Daarnaast heeft het waarnemend bestuur van Sterck de huidige situatie weergegeven waar ze bestuurlijk op dit moment staan en wie erbij betrokken zijn en welke kant ze op willen gaan.

Foto’s van de bbq

Bekijk hier de foto’s van de bbq:

Meer nieuws

Dit wordt binnenkort georganiseerd in Bergen op Zoom.