parkeergarage

Misschien heb je het al gemerkt, maar op en bij parkeergarage Achter de Grote Markt wordt hard gewerkt. Hier de laatste informatie over de komende werkzaamheden.

Wat is er tot nu gedaan:

De afgelopen maanden zijn diverse lekkages in de garage ter hoogte van de Vlaszak verholpen, is nieuwe bestrating op de Vlaszak aangebracht en is de gemeente Bergen op Zoom eigenaar geworden van het pand aan de Potterstraat 54. Verder zijn diverse vergunningen en toestemmingen verkregen zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de bovengenoemde werkzaamheden worden de voorbereidingen getroffen om de maatregelen van de Lindebaan, Kaatsbaan en Gieterij op het dek van de garage te bepalen. ln deze voorbereiding worden ook de Roskamstraat en het gedeelte van de Lindebaan buiten de parkeergarage meegenomen. Dit om een goede en logische indeling van de openbare ruimte te krijgen.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 24 oktober wordt door de firma Boot gestart met het maken van een nieuwe in- en uitgang van de parkeergarage aan de zijde van de Potterstraat. Hierbij wordt ook de onderdoorgang tussen de Vlaszak en de Potterstraat ongeveer twee keer zo breed gemaakt. Tijdens de uitvoering blijft de in- en uitgang aan de Kaatsbaan open en is de stad bereikbaar via de Roskamstraat. Deze verbouwing zal voor de Vastenavond van 2020 gereed zijn.

Kantoor Parkeerbeheer

Na de verbouwing wordt gestart met het inrichten van de kantoorfunctie voor Parkeerbeheer en een laatste appartement aan de Potterstraat. Op deze manier ontstaat een betere entree naar het stadscentrum en wordt de veiligheid vergroot bij de onderdoorgang aan de Potterstraat.

Parkeergarage veilig

Ook wordt de brandveiligheid van de parkeergarage toekomstbestendig gemaakt door een sprinklersysteem aan te leggen. Na realisatie van de nieuwe in-uitgang aan de Potterstraat wordt de bestaande in- en uitgang aan de Kaatsbaan verwijderd. Op deze locatie wordt een waterreservoir met pompkelder in de garage aangebracht en wordt het dak van de parkeergarage dichtgemaakt. De aanbesteding voor de aanleg van een sprinklersysteem loopt op dit moment en de verwachting is dat de uitvoering in het tweede kwartaal van 2020 gereed is.

Wat merk je ervan?

De werkzaamheden zullen helaas niet geheel zonder overlast uitgevoerd kunnen worden:

  • De onderdoorgang wordt zo kort als mogelijk afgesloten, de ontsluiting van en naar de stad zal via de Roskamstraat plaatsvinden;
  • Tijdens sloopwerkzaamheden zal er geluidshinder zijn en op 5 en 6 november zal er ernstige geluidshinder zijn. Er wordt dan een gat in het dak ten behoeve van de nieuwe uitgang van de garage gemaakt;
  • Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar;
  • De uitgang op de Vlaszak zal incidenteel afgesloten worden;
  • Hulpdiensten worden vooraf door de gemeente Bergen op Zoom ingelicht.

Binnenkort viert de Bergse binnenstad op bijzondere wijze Halloween. Kijk hier voor alle informatie.