krabbenfoor bi-zone krab-in-store
Foto: Krabbenfoor Bergen op Zoom

Een vijftiental ondernemers, verdeeld over de horeca en retail, is bezig met de verlenging van een gezamenlijke Bi-zone.

De regeling die stond met de gemeente, loopt dit jaar af. In voorgaande jaren (en ook in dit jaar) betaalden ondernemers een bepaald bedrag per jaar en legde de gemeente daar 100.000 euro bij (de ton van Ton). Afgelopen jaar was dat nog 75.000 euro. Nu Bergen op Zoom in de schulden zit, is er geen zekerheid over de hoogte van de bijdrage van de gemeente.

Licht uit

Zonder de Bi-zone gaat het licht uit in Bergen op Zoom, stellen de ondernemers. Letterlijk: dan komt er geen sfeerverlichting. Maar ook geen hanging baskets, zullen er minder evenementen zijn en geen Krabbenfoor.

Gevolg: er komen minder bezoekers naar de binnenstad.
Daarom willen de ondernemers, samen met het bestuur van Sterck, de Bi-zone opnieuw vorm geven.

Ondernemers bepalen

Het bestuur van Sterck is hierbij, samen met de ondernemers, uitvoerend. De ondernemers bepalen samen hoe deze Bi-zone er uit komt te zien: zij bepalen het in te leggen bedrag, en waar dit geld aan besteed wordt. Dit zal transparant naar alle leden worden gecommuniceerd.

De Bi-Zone is essentieel om Bergen op Zoom levendig te houden. Maar om dit in te kunnen stellen, is er wel draagvlak nodig.

Stemmen over Bi-zone

Dennis van Lent, kartrekker van het project, roept dan ook alle ondernemers op om tijdens deze alv aanwezig te zijn en mee te stemmen. ,,Alleen op die manier kunnen we Bergen op Zoom en onze ondernemingen redden”, stelt hij. ,,Gezamenlijk, zonder freeriders.”

Ook het bestuur van Sterck vraagt haar leden uitdrukkelijk uitnodigen aanwezig te zijn. ,,Onder andere is het agendapunt Bi-zone voor jullie van groot belang”, schrijft het bestuur in de uitnodiging. ,,Met name het organiseren van evenementen in de binnenstad is van levensbelang voor- en komt ten goede van jullie ondernemingen. Het is dan ook goed dat jullie uitgebreid over de Bi-zone nader worden geïnformeerd en dat jullie mede je verantwoording nemen en mee stemmen.”

ALV

Tijdens de ALV aanstaande dinsdag wordt gestemd over de hoogte van de Bi-Zone-bijdrage omdat dit bedrag genoemd moet worden in de voorbereidingsstukken aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad via de officiële kanalen goedkeuring heeft gegeven over het instellen/verlengen van de Bi-zone, moeten de ondernemers officieel voor of tegen stemmen. In totaal moeten 140 van de 350 Bergse ondernemers vóór stemmen.

Meer info

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Dennis van Lent: [email protected] of 06 55146598. De alv van Sterck wordt op 29 september om 20.00 in Den Enghel op de Grote Markt gehouden.

Door corona gaat er dit jaar veel niet door. Lees er hier meer over.