terras besmetting
Grote Markt

Burgemeester Frank Petter kwam vandaag met een update over de coronabesmettingen in Bergen op Zoom. Dit meldt hij:

,,De gemeente Bergen op Zoom lijkt op dit moment de grootste piek aan coronabesmettingen achter de rug te hebben. De nieuwste cijfers van de GGD zijn voorzichtig optimistisch. Zo steeg het aantal besmettingen de afgelopen drie dagen nog wel van 139 naar 158, maar die stijging is veel minder groot dan de dagen daarvoor. Uit de analyse blijkt verder dat er geen specifieke besmettingsbron is aan te wijzen, noch gerelateerd aan personen/doelgroep noch aan een locatie/bijeenkomst. Wel wordt ervan uitgegaan dat de meeste besmettingen ontstaan in de huiselijke sfeer.

De alarmerende besmettingscijfers van afgelopen maandag gaven burgemeester Petter aanleiding om de teugels aan te trekken. Ondanks dat de besmettingen in de afgelopen drie dagen relatief zijn afgenomen, blijft de burgemeester bij zijn standpunt om de reeds aangekondigde maatregelen uit te voeren en te controleren. Zo is aan supermarkten gevraagd om het deurbeleid weer toe te passen. De gemeente Bergen op Zoom heeft de handhavingscapaciteit opgeschroefd. Ook hebben omliggende gemeenten een aanbod gedaan om extra handhavingscapaciteit in te zetten. “Daar maken we dan ook zeker gebruik van”.

Evenementen

Verder heeft de burgemeester besloten om evenementen die gepland staan voor augustus voor het grootste gedeelte te schrappen. Uitzonderingen zijn evenementen voor kinderen.

“Elke besmetting is er één teveel en we moeten voorkomen dat er verslapping optreedt. We zijn er nog niet en de eerder genomen maatregelen blijven van kracht. Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij als we ons niet aan de voorschriften houden dus laten we samen zorgen dat we het coronavirus eronder krijgen en houden”.

De burgemeester heeft dagelijks contact met de GGD over de meest recente cijfers om zo een vinger aan de pols te houden. “U kunt ervan op aan dat wij de cijfers nauwlettend monitoren, bij een piek zitten we erboven op en schroom ik niet om aanvullende maatregelen te treffen.”

Lees hier meer over de Bergse binnenstad.