Home ondernemingsvereniging

ondernemingsvereniging

STERCK

Stem voor de Bi-zone & een mooi Bergen op Zoom

Wat is de Bi-zone?

De Bi-zone is een afkorting voor bedrijveninvesteringszone. Het is een winkelzone of bedrijventerrein waarin ondernemers in een periode van vijf jaar samenwerken aan de verbetering van hun gebied. Om dit mogelijk te maken heft de gemeente jaarlijks een bedrag. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente uit als subsidie aan de betreffende ondernemersvereniging.

 

Ondernemersvereniging STERCK heeft gevraagd aan de gemeente Bergen op Zoom voor een verlenging van de bestaande Bi-zone binnenstad Bergen op Zoom omdat ze erg tevreden is over het functioneren ervan de afgelopen vijf jaar en ook de komende jaren wil investeren in het winkelgebied.

Download hier de plattegrond van het nieuwe Bi-zone gebied

Stemmen voor de BI-zone

De Bi-zone is er voor ondernemers, door ondernemers. Daarom heeft de gemeente de wettelijke taak om het draagvlak onder de bijdrageplichtigen in de binnenstad te peilen door middel van een stemming. Inmiddels heeft er een voorlopige draagvlakmeting plaatsgevonden waarbij de meerderheid zich positief heeft uitgesproken over het verlengen van de Bi-zone voor de wettelijke duur van 5 jaar vanaf 1 januari 2021. De gemeenteraad van de gemeente Bergen op Zoom heeft de verordening inmiddels vastgesteld. Deze verordening is noodzakelijk om de inning van de Bi-zone bijdrage te formaliseren.

 

Het stemformulier voor de definitieve Bi-zone stemming wordt vanuit de gemeente toegezonden aan alle ondernemers of in het geval van leegstand aan de eigenaar. Het stembiljet moet uiterlijk in april worden retour gezonden aan de notaris.

 

Indien uit de stemming blijkt dat er in de binnenstad voldoende draagvlak is, wordt de Bi-zone opnieuw voor een periode van vijf jaar ingesteld, ingaande 1 januari 2021.

 

De Bi-zone gaat door als:

- Tenminste de helft van de bijdrageplichtigen aan de stemming heeft meegedaan

- Daarvan tenminste 2/3 vóór heeft gestemd

  • Sfeerverlichting in de maand december
  • Organisatie Krabbenfoor die jaarlijks duizenden extra consumenten trekt
  • Hanging baskets vol met bloemen voor een aantrekkelijke uitstraling
  • Substantiële bijdragen aan de Stichting Sint Nicolaas, Proefmei & JazzBOZ
  • Promotie koopweekenden

Stem VOOR de Bi-zone & voor een mooi en levendig Bergen op Zoom de komende 5 jaar

Zonder Bi-zone is er dus geen Krabbenfoor, geen straatverlichting, geen aankleding van de winkelstraten in het voorjaar en zomer en tijdens evenementen, geen publiciteit voor de extra koopweekenden, kunnen we geen bijdrages doen aan kleinere evenementen zoals de Stichting Sint Nicolaas en JazzBOZ die jaarlijks vele extra consumenten naar onze stad trekken en zijn er geen winterevenementen meer.

 

Ondernemersvereniging STERCK staat voor de Bi-zone en staat voor een mooie en aantrekkelijke binnenstad van Bergen op Zoom. Met de BIZ-bijdrage van alle ondernemers kunnen we de binnenstad de komende vijf jaar naar een hoger niveau tillen. Mede door de noodzakelijke vervanging van de sfeerverlichting, professionele (nieuwe) evenementen en extra online promotie van de koopstad BOZ in een groter gebied. Hierdoor krijgt Bergen op Zoom een nog beter ondernemersklimaat met een goed functionerende Bi-zone dat meer bezoekers en ondernemers trekt.

Samengevat kent de Bi-zone de volgende voordelen voor de ondernemers in de binnenstad Bergen op Zoom:

  • De lasten worden gelijk verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen.
  • Doordat iedereen meebetaalt, komen collectieve investeringen gemakkelijker van de grond.
  • De Bi-zone levert een positieve bijdrage aan het leef en werkklimaat in de binnenstad door verbetering van het aanzien van het gebied, het verbeteren van de veiligheid en de uitstraling ervan.
  • De ondernemers kunnen via de uitvoeringsovereenkomsten duidelijke afspraken maken met de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden en wie waarin investeert in de bedrijveninvesteringszone.
  • Meer samenhorigheid en betrokkenheid onder de de ondernemers plus een betere samenwerking.
X